Äldreomsorg

Aktiva äldre och äldreomsorg

Vision: Många äldre lever ett aktivt liv längre än vad tidigare generationer kunnat. Ett
hälsofrämjande arbetssätt ska genomsyra all vård och omsorg i form av hälso- och kostråd,
fysisk aktivitet och kultur.
För äldre som behöver hjälp är det viktigt med en trygg äldreomsorg som utgår från individens
behov. För att säkra kvalitet och kompetens vill Miljöpartiet införa sex timmars
arbetsdag med oförändrad lön för äldreomsorgens anställda. En sådan arbetsmiljöförbättring
skulle gynna de äldre och minska antalet sjukskrivningar – och göra Ockelbo till en
attraktiv arbetsgivare inom omsorgen.

Om du röstar på Miljöpartiet i Ockelbo så kommer vi att arbeta för att:
• Öka möjligheterna till fysisk rörelse för aktiva äldre.
• Skapa förutsättningar för god kompetens hos personalen.
• Införa 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön, för att
främja vårdens kvalitet och en god arbetsmiljö.

Nyheter på Äldreomsorg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter