Arbete och näringsliv

Arbete och näringsliv

Vision: Ett modernt och ansvarsfullt näringsliv är en förutsättning för Ockelbos utveckling.
Särskilt viktigt är att stimulera verksamhet som bygger på kunskap om och för hållbar
utveckling.

Regionens arbetsmarknad befinner sig i en strukturomvandling som kan ge möjligheter
att skapa ett mer hållbart samhälle. För detta är utbildning och kunskap viktigt.
Vi tror att gröna näringar ger fler jobb i en hållbar värld: miljöteknik, skog, serviceföretag,
kreativa näringar, lokal matproduktion och förädling, samt naturturism. Hållbar konsumtion är kopplad till närproducerade varor med minskad klimatpåverkan genom kortare transporter. Jordbruksmark ska inte bebyggas.

Om du röstar på Miljöpartiet i Ockelbo så kommer vi att arbeta för att:
• Stötta företag som arbetar för hållbar utveckling.
• Driva på för att utveckla gröna näringar.
• Arbeta för att kunskap och utbildning blir en strategisk fråga i Ockelbo kommun.
• Verka för att mer närproducerade varor används i Ockelbo.

Nyheter på Arbete och näringsliv

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter