Avfall och återvinning

Avfall och återvinning

Vision: Vi vill att Ockelbo som samhälle ska grundas på kretslopp och varsam resursanvändning.
Återbruk och återvinning ska vara i fokus för invånare, kommun och företag.
I dag blir en mycket av det som konsumeras avfall som påverkar klimatet negativt och
sprider giftiga ämnen. Kommunen och Gästrike Återvinnare måste ständigt påminna om
att kretslopp och resurssnålhet gör Ockelbo hållbarare.
Tillgängligheten till återvinningscentralen ska förbättras genom längre öppettider och
kompletteras med mobila lösningar i byarna. Allt användbart material ska vara tillgängligt
för second hand och för övrigt återbruk. Kommunen bör ta initiativ för att organisera
verksamheter för återbruk.
Vi vill att kommunen uppmanar de som dumpar maskiner, oljefat e dyl. att städa upp
och i svårare fall polisanmäla.
Kommunen ska – och företag bör – i sina inköp ställa miljömässiga och sociala krav på
leverantörerna.

Om du röstar på Miljöpartiet i Ockelbo så kommer vi att arbeta för att:
• Ökade krav på återbruk och återvinning samt miljömässiga och sociala krav vid
upphandling
• Förbättrade möjligheter till återvinning såväl i Ockelbo som i byarna

Nyheter på Avfall och återvinning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter