Barn & Ungdomar

Barn & Ungdomar

Vision: Att barn ska växa upp under trygga förhållanden är alla vuxnas ansvar. En familj
bygger på kärlek, trygghet och respekt, inte på åsikter om hur en familj ska vara.
Det behövs en politik som ger ökade resurser till särskilt utsatta, för barnens skull, men
också för att minska klyftorna.

Om du röstar på Miljöpartiet i Ockelbo så kommer vi att arbeta för att:
• Ge särskilt stöd till barn i familjer där våld, missbruk eller psykisk ohälsa förekommer.
• Erbjuda riktade insatser för att stötta ensamstående föräldrar.
• Stärka arbetet mot våld i nära relationer.

Nyheter på Barn & Ungdomar

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter