Fritid och kultur

Fritid och kultur

Vision: Föreningarna är en grund för demokrati, integration och identitet. Stöd till föreningar
bör prioriteras, särskilt verksamhet för barn och ungdomar. Flickornas fritidsaktiviteter
bör beaktas särskilt. Vi vill se låga avgifter för barn och ungdomar i Kulturskolan
och i föreningar, avgiftsfritt i första hand för de yngsta barnen.
Ockelbo är en av få kommuner som inte har en konsthall eller liknande. Vi vill ha en
kommunalt finansierad lokal i centrum för konst, musik, föreställningar, föreläsningar
och möten. Ett rikt kulturliv är en del av det goda samhället och kan bidra till att locka
människor till Ockelbo. Kultur är också ett klimatsmart alternativ till materiell konsumtion.
Det är viktigt att kommunen stödjer lokala kulturutövare så att deras verksamhet
kommer fler till del.

Om du röstar på Miljöpartiet i Ockelbo så kommer vi att arbeta för att:
• Öka barn och ungas möjlighet till deltagande i sport- och kulturaktiviteter genom
slopade/minskade avgifter.
• Plats för kultur i centrum.
• Stötta lokala kulturutövare och föreningar så att fler kan ta del av deras arbete.
• Nya anläggningar ska uppfylla högsta energi- och miljöstandard.
Åt

Nyheter på Fritid och kultur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter