Landsbygd

Landsbygd

Vision: Många av framtidens ödesfrågor avgörs på landsbygden – livsmedelsförsörjning,
energiproduktion, cirkulär ekonomi och råvaruutvinning. Som landsbygdskommun har
Ockelbo goda förutsättningar för företag inom skog, trä, livsmedel och turism.
Vi vill att kommunen, byarna och näringslivet tar fram ett landsbygdsprogram för Ockelbos
utveckling och landsbygdens blomstrande framtid.

Om du röstar på Miljöpartiet i Ockelbo så kommer vi att arbeta för att:
• I alla beslut beakta hur förslag kan utformas så att lösningen blir en bra sammanvägning
för centralorten och kommunens byar och landsbygd.
• Utlokalisera regelbunde kommunanställda tjänstepersoner till byarna.
• Ett program för Ockelbos utveckling och landsbygdens framtid tas fram.

Nyheter på Landsbygd

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter