Wij trädgårdar

Utveckling på Wij

Wij trädgårdar är en unik och viktig resurs i kommunen. Att främja och driva frågor om
kunskap och utbildning är en strategiskt viktig del av utvecklingen både av Wij trädgårdar
och av Ockelbo. Wij trädgårdar har goda förutsättningar att locka människor till
olika utbildningar och vi ser också möjligheten att erbjuda nya företag möjlighet att
verka på Wij. På det sättet kan Ockelbo bli en unik del i det gröna kunskapssamhället
där samarbeten och synergier skapas, samtidigt som Wij trädgårdars ekonomi kan stärkas.
Kultur i form av konserter och konstutställningar lockar redan nu en regional och
en nationell publik.

Om du röstar på Miljöpartiet i Ockelbo så kommer vi att arbeta för att:
• Utveckla Wij trädgårdar till ett kunskapscenter med fler företag och fler utbildningar
inom gröna näringar och hållbarhet.
• Inkludera kultur på Wij trädgårdar.
• Stödja utbildning och nya företag.
• Kommunen ska stötta hållbarhetscertifiering av den lokala besöksnäringen.

Nyheter på Wij trädgårdar

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter