Wij trädgårdar

Wij trädgårdar är en unik och viktig resurs i kommunen. Att främja och driva frågor om kunskap och utbildning är en strategiskt viktig del av utvecklingen både av Wij trädgårdar och av Ockelbo.

 Wij trädgårdar har goda förutsättningar att locka människor till olika utbildningar och vi ser också möjligheten att erbjuda nya företag möjlighet att verka på Wij. På det sättet kan Ockelbo kommun bli en unik del i det gröna kunskapssamhället där samarbeten och synergier skapas, samtidigt som ekonomin för trädgården kan stärkas. Om du röstar på Miljöpartiet i Ockelbo så kommer vi att arbeta för att: 

  • Utveckla Wij trädgårdar till ett lokalt kunskapscenter med fler företag och fler utbildningar inom gröna näringar och hållbarhet
  • Arbeta för fler utbildningar och inrätta ett företagshotell på Wij
  • Kommunen ska stötta en hållbarhetscertifiering av den lokala besöksnäringen

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: