Klimatet kan inte vänta

Vi vill verka för ökad självförsörjningsgrad av ekologiska livsmedel och förnybar energi. Vi vill underlätta och stödja gröna näringar och mångkulturella företag. Vi kommer att arbeta för bättre och attraktivare boende t ex i kollektivhus och ekoboende. Vi vill skydda skogen, vattnet och den biologiska mångfalden. Vi säger nej till gruvan i Norra Kärr och skjutningarna i Vättern.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: