Hållbart Ödeshög

Hållbart Ödeshög

Vi vill bygga ett hållbart Ödeshög!

Vi är övertygade om att människors olikheter gör Ödeshög rikare och att mångfald, jämlikhet och jämställdhet är grunden för ett rättvisare samhälle.

Vi vill jobba för ett kompetent politiskt ledarskap som stödjer och inkluderar alla kommunens invånare.
Ge alla elever möjlighet att utvecklas i skolan och ge de estetiska ämnena, hållbarhet, idrott och hälsa högre status. Vi vill fortsätta utveckla Boets skola till ett bildningscentrum.
Vi vill att våra äldre ska ha en bra livskvalitet och kontinuitet i omsorgen.
Vi vill stimulera ett levande kulturliv i hela kommunen och verka för att Saga kulturhus och biografen fortsätter att vara en viktig mötesplats för kommunens invånare.
Vi vill att kommunens ekonomi ska skötas med hänsyn till de kommunala kärnverksamheterna och inte till riskprojekt.

Nyheter på Hållbart Ödeshög

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter