Olofström

Miljöpartiet Olofström - tre prioriterade frågor

  • Bättre skola för barn med utländsk bakrund än vad vi idag har.
  • Mer ekologisk och klimatsmart mat till skolorna och äldreomsorgen.
  • Barnperspektiv och genusperspektiv på alla frågor och beslut.
  • Anstålla en anhörigkonsulent i Olofströms kommun. (Fick igenom motionen under 2016)

 

Miljöpartiet Olofström

Kontakt