Mer om Akko Karlsson

Akko Karlsson om politik

Politiska ansvarsområden: Klimat -och Miljö, Östersjöfrågor- Vatten , Energipolitik, Gröna näringar - näringsliv, Levande bygder