Mer om Anders Julius Eriksson

Anders Julius Eriksson om politik

Stadsbo som flyttade till Forsa och blev bonde. Arbetat med mjölkproduktion i 33 år, de senaste 27 åren har jorden brukats ekologiskt. Har varit engagerad i bondekooperationen, men nu är det miljöpartiet som gäller. Tjernobylkatastrofen fick mig att inse hur sårbar vår livsmedelsproduktion är och det har inte blivit bättre…. Klimatförändringar, ökad befolkning, erosion, bebyggelse, kemikalier, vattenbrist - listan kan göras lång. Vi måste samla oss för att bevara så mycket som möjligt av jordens resurser.

 

Viktiga frågor på det lokala planet: Främja övergång till fossilfria bränslen. Skapa alternativ till kärnkraften. Arbeta för ett så människovänligt samhälle som möjligt. Anpassning till naturen. Bevara det lokala jordbruket. Uppmärksamma de svaga i samhället. Ge barnen en så bra start i livet som möjligt. Arbeta för ökad demokrati på alla plan.

Uppdrag

 1. Demokrati- och Kvalitetsberedningen
  1. Anders Julius Eriksson
  2. Lina Johnsson
 2. Kommunfullmäktige Hudiksvall
  1. Anders Julius Eriksson
  2. Andréa Bromhed
  3. Ann-Britt Lindmark-Lagerwall
  4. Ann-Sofie Sundsten
  5. Barbro Ryttlinger
  6. Bengt Sahlin
  7. Eva Bovin
  8. Jan Tage JT Danielsson
  9. Lennart Almstedt
  10. Lina Johnsson
  11. Monika Lavén
  12. Nanok Stagnell
  13. Per Palm
  14. Sture Jonsson
  15. Ulla Gustafsson Jonsson
 3. Styrelsen Miljöpartiet Hudiksvall
  1. Anders Julius Eriksson
  2. Ann Blanche-Sahlqvist
  3. Bengt Sahlin
  4. Lina Johnsson
  5. Nanok Stagnell
 4. Valberedningen Miljöpartiet Gävleborg
  1. Anders Julius Eriksson
  2. Anita Wallin
  3. Bodil Valero
  4. Johan Toll
  5. Kiki Larsson