Mer om Anders Julius Eriksson

Anders Julius Eriksson om politik

Stadsbo som flyttade till Forsa och blev bonde. Arbetat med mjölkproduktion i 33 år, de senaste 27 åren har jorden brukats ekologiskt. Har varit engagerad i bondekooperationen, men nu är det miljöpartiet som gäller. Tjernobylkatastrofen fick mig att inse hur sårbar vår livsmedelsproduktion är och det har inte blivit bättre…. Klimatförändringar, ökad befolkning, erosion, bebyggelse, kemikalier, vattenbrist - listan kan göras lång. Vi måste samla oss för att bevara så mycket som möjligt av jordens resurser.

 

Viktiga frågor på det lokala planet: Främja övergång till fossilfria bränslen. Skapa alternativ till kärnkraften. Arbeta för ett så människovänligt samhälle som möjligt. Anpassning till naturen. Bevara det lokala jordbruket. Uppmärksamma de svaga i samhället. Ge barnen en så bra start i livet som möjligt. Arbeta för ökad demokrati på alla plan.