Mer om Anders Wiklund

Anders Wiklund om politik

Dela är ett bra ord tycker jag! Att dela mer, och mer rättvist. Dela på arbete, på resurser och på makt. Det gynnar allt, alla människor och miljön.

Jag vill vara med att bygga ett hållbart samhälle, då är Miljöpartiets tre grundläggande solidariteter en förutsättning för att lyckas. Solidariteten med ekosystemen, solidariteten med kommande generationer och solidariteten med människor i andra länder.

Mitt favorit citat just nu: "Regeringar ska inte ha rätt att välja sina medborgare, människor ska ha rätt att välja land".

Jag har en tillväxtkritiskt grundsyn i mitt miljöengagemang. Det handlar om det resursutnyttjande, de skador på de ekologiska systemen och påverkan på klimatet som den mänskliga ekonomin ger upphov till.

 

Jag är 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige.

Läs gärna mina debattartiklar i ttela

http://ttela.se/asiktdebatt/debatt/1.2813415-migration-en-del-av-losningen

http://ttela.se/asiktdebatt/debatt/1.3142797-vi-arbetar-for-ett-humant-o...