Mer om Andrew Briggs

Andrew Briggs om politik

Hållbar utveckling - allt annat är ohållbart. Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är grundpelare i morgondagens hållbara samhällen. Alla delar vi vår värld, alla har vi ett ansvar, i alla finns en lösning. Vad vi gör Nu är det som räknas!