Angelika Andersson

Kassör MP Landskrona. Ersättare Regionfullmäktige. Ledamot omsorgsnämden, ventrafiken och tillgänglighetsrådet

Angelika Andersson

Uppdrag

 1. Kommunfullmäktige Landskrona
  1. Angelika Andersson
  2. Elvir Mesanovic
  3. Jesper Olsson
  4. Lilian Håkansson
 2. Omsorgsnämnden
  1. Angelika Andersson
 3. Patienskadenämnen
  1. Angelika Andersson
  2. Ann-Catrin Lofvars
  3. Elias Ytterbrink
  4. Göran Larsson
  5. Kader Hamakarim
  6. Thomas Nihlén
  7. Ulla Wihlman
 4. Patientnämnden Region Skåne
  1. Angelika Andersson
 5. Regionfullmäktige Skåne
  1. Angela Everbäck
  2. Angelika Andersson
  3. Fredrik Hanell
  4. Ida Nilsson
  5. Kami Petersen
  6. Lena Östholm Munkberg
  7. Mätta Ivarsson
  8. Thomas Eng
  9. Thomas Hansson
 6. Styrelsen Miljöpartiet Landskrona
  1. Angelika Andersson
  2. Elvir Mesanovic
  3. Gerrit Hoogendoorn
  4. Ingrid Thörnblad Persson
  5. Jesper Olsson