Uppdrag

  1. Hälso- och sjukvårdsnämnden
    1. Anita Jonsson
  2. Valberedningen Miljöpartiet Gotland
    1. Anita Jonsson
    2. Armin Scholler
    3. Lena Lind