Mer om Åsa Wikberg

Åsa Wikberg om politik

Jag gick med i Miljöpartiet i samband med valet 2010. Efter många intressanta politiska diskussioner i bekantskapskretsen kände jag att jag gärna ville vara med och påverka. Eftersom jag också väntade mitt första barn så kändes frågor om långsiktighet och hållbarhet mycket viktiga. Därför var det inget svårt att besluta att det var just MP som skulle få mitt engagemang. Jag har från och med 2013 fått förtroendet att vara ordförande för Miljöpartiet i Ludvika. Jag sitter också som ordinarie ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden och som ersättare i styrelsen för det kommunala fastighetsbolaget Ludvika Kommunfastigheter AB. 

Frågor som jag brinner för är bland annat sådant som rör matproduktion och kost inom kommunala verksamheter. Min önskan är att all mat som serveras inom den kommunala verksamheten ska vara lagad på plats och med en hög andel ekologiska råvaror. På det här området finns det mycket kvar att göra, speciellt inom äldreomsorgen. Det långsiktiga målet måste vara att 100% av råvarorna ska vara ekologiskat producerade.

En annan viktig fråga för mig är avfallssystemet. Den kommunala avfallshanteringen måste vara utformad på ett sådant sätt att det är lätt för invånarna att göra rätt. Det ska inte vara krångligt att källsortera eller göra sig av med miljöfarligt avfall. Då privatbilismen är en av de störst bidragande orsaken till växthuseffekten är det viktigt att vi har ett avfallsystem som inte kräver att var och en ska använda sin bil för att kunna göra sig av med sitt avfall. I den här frågan ser jag att kommunen han utveckla sin avfallshantering avsevärt.

Jag intresserar mig också för mer övergripande frågor som rör kommunal effektivitet. Jag tycker att det är viktigt att kommunen fokuserar på dess kärnverksamhet, och att kommunala satsningar utgår från ett helhetsperspektiv. Jag vill också se en tydligare fokus på syftet med somliga kommunala satsningar.  

 

Personligt

Jag bor med man och två barn i en villa i Ludvika. Jag är utbildad nationalekonom men för tillfället är jag föräldraledig från mitt jobb som forskningssekreterare vid en statlig myndighet. På fritiden ägnar jag mig gärna åt min trädgård eller pyssel av olika slag. Lite träning av olika slag hinner jag också med emellanåt.