Mer om Åsa Wikberg

Åsa Wikberg om politik

Jag gick med i Miljöpartiet i samband med valet 2010 och har sedan dess hunnit testa en rad olika uppdrag.  

Jag brinner för frågor som rör miljö och klimat, men det finns även många andra frågor som jag engagerar mig i. Jag tycker förskola och skola behöver lyftas mer, det är två sektorer där det finns stora rekryteringsbehov och där det behövs förbättringar i arbetsmiljö. Jag vill också lyfta barn som har särskilda behov. Jag är också intresserad av frågor som rör kommunal ekonomi, och hur vi klarar offentlig service nu när vi har en åldrande befolkning och stora pensionsavgångar. Ytterligare ett område jag vill fokusera på är bostäder och attraktiva boendemiljöer. Ludvika behöver fler bostäder för olika katergorier av människor, och vi behöver också fundera på hur kommunen blir attaraktiv att flytta till. Jag vill också lyfta det påerspektivet att kommunen inte kan göra allt. Samhället skapar vi tillsammans!

Jag har under nuvarande mandatperiod haft uppdraget som ordförande för samhällsbyggnamndsnämnden. Jag är också ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i Kommunstyrelsen, samt styrelseledamot i WBAB. Det har varit en mycket intressant och lärorik mandatperiod, och jag tror at jag verkligen kunnat bidra till att göra kommunen lite bättre. 

Jag känner mig mycket nöjd med alla de förändringar vi lyckast åstadkomma under mandatperioden. Vi har bland annat:

 - Startat en verksamhet med kommunala betesdjur som ger kött till kommunens kök, som håller markerna öppna, och som bidrar till arbetsmarknadsenhetens verksamhet

 - Fattat beslut om att införa fastighetsnära insamling, inklusive inslamling av matavfall. Det kommer innebära en stor förändring, och innebära en förenkling när hushållen ska sopsortera. 

 - Satsat stort på solceller på tak till kommunala fastigheter. 

 - Möjliggjort för byggandet av flera bostäder, genom att öka takten i detaljplanearbetet. 

 - Fattat beslut om arbetskläder till förskolans personal. 

 - Startat processen att sanera det övergiva fabriksområdet i Fredriksberg

 - Satsat mycket på upprusting av kommunala lekplatser. 

 - Satsat på läromedel och personal i skolan, vilket lett till höjda skolresultat.  

 - Foksuerat mer på kommunal arbetsmiljö

 

 

Personligt

Jag bor med man och två barn i en villa i Ludvika. Jag är utbildad nationalekonom och statsvetare, och jag jobbar med infrastrukturfrågor vid en statlig myndighet. På fritiden ägnar jag mig gärna åt min trädgård, cyklar långturer, eller stickning.