Berit Greger Karlsson

Ledamot i Telge Energi

Berit Karlsson Gregers hjärtefråga: Jag hoppas att vi genom politiken kan få en bättre och mänskligare värld.

Berit Greger Karlsson

Mer om Berit Greger Karlsson

Personligt

Jag är född 1953 och gift, har två vuxna barn och ett vuxet bonusbarn samt två bonusbarnbarn. Jag är socionom och har arbetat hela mitt yrkesliv med sociala frågor.

Jag var aktiv i folkkampanjen mot kärnkraft och har arbetat med solidaritetsfrågor innan jag gick med i miljöpartiet 1985. Då var MP enbart representerade i kommunfullmäktige. Efter valet 1988 samarbetade MP med de borgerliga partierna då vi fick igenom mest av vår politik i samverkan med dem. MP fick fem platser i kommunfullmäktige och ett antal platser i nämnder, styrelser samt kommunalråd och kommunalrådssekreterare. Under två mandatperioder satt jag i Ronna/Lina/Karlhovs kommundelsnämnd och har även haft uppdrag i kommunrevisionen och stadsbyggnadsnämnden. Under en period var jag ordförande i miljöpartiets styrelse i Södertälje och har även varit ledamot där. Inför ett val arbetade jag på miljöpartiets kansli. Ett antal andra uppdrag har jag haft inom partiets inre arbete. Jag hoppas att vi genom politiken kan få en bättre och mänskligare värld. Miljöfrågorna är en viktig del i detta arbete men även solidaritetsfrågor och fördelningsfrågor. I samhällen med stor skillnad mellan fattig och rik och hög grad av social orättfärdighet, är det mer våld än i samhällen med jämnare fördelning. Detta är värt att tänka på i det politiska arbetet.

Jag sitter sedan hösten 2011 i Telge Energis styrelse. Telge Energi har som affärsidé att leverera ren el och är först i världen med att kunna erbjuda solel.

Uppdrag

 1. Socialnämnden
  1. Anna Hallström
  2. Berit Greger Karlsson
 2. Styrelsen Söderenergi
  1. Berit Greger Karlsson
  2. Lars Evers
 3. Styrelsen Telge Energi
  1. Berit Greger Karlsson