Birgitta Abrahamsson

Aktuella frågor för Birgitta Abrahamsson

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Aktuella frågor i region och kommun

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Uppdrag med Birgitta Abrahamsson

Valnämnd Öckerö

Birgitta Abrahamsson

Barn- och utbildningsnämnden Öckerö

Anna Skrapste Birgitta Abrahamsson

Kommunfullmäktige Öckerö

Anna-Lena Helling Birgitta Abrahamsson