Mer om Björn Osberg

Björn Osberg om politik

Förtroendeuppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige, Tekniska nämnden och styrelseledamot i Ekerö Bostäder