Uppdrag

  1. Kommunfullmäktiges beredning för översyn av kommunfullmäktiges övergripande mål
    1. Bo Jönsson