Britt Bagge

Gruppledare, ledamot och 1:e vice ordförande miljö- och byggnadsnämnden, ledamot kommunfullmäktige, ersättare servicenämnden, bildningsnämnden och kommunstyrelsen

Britt Bagge