Carl Ståhle

till Riksdagen 2022

Det behövs nya politiker

Jag vill göra svenskt samhällsbyggande helt klimatneutralt – vi har kunskapen, vi har tekniken och vi har ekonomin och vi har bråttom. För en solidarisk värld behöver Sverige gå före och visa vägen. Vi måste helt enkelt bygga efter bästa förmåga, varje gång, hela tiden.

Som entreprenör vill jag också jobba för ett bra företagsklimat där nya små och även medelstora företag kan konkurrera och växa. Vi behöver driva på för att klara omställningen och nya verksamheter behöver skapas och ny teknik stimuleras.

Sist men inte minst vill jag bygga en solidarisk värld där Sverige driver på för mänskliga rättigheter men även medmänsklighet i vår myndighetsutövning. Att barnkonventionen är svensk lag är en självklarhet och nu är det dags att följa lagen. Vi har denna värld till låns av våra barn och barnbarn. Det är vår skyldighet att se till att de får det minst lika bra som oss.

Under våren 2022 fick jag det kanske största hedersutnämnandet hitintills när jag blev invald som ersättare i Riksdagen. Men mitt kanske viktigaste uppdrag politiskt den senaste tiden är styrelseposten för Klimatnätverket i Miljöpartiet, och som sammankallande för ”beräkningsgruppen” där vi har räknat på och tagit fram www.klimatfardplan.se.

Jag kandiderar till Riksdagen 2022 för jag ser ett stort behov av en ny sorts politiker som inte är valda på ”fossila” mandat. Vi behöver politiker som vill göra skillnad på riktigt och som genomför det som behövs för att vi ska kunna hantera klimatkrisen, nå 1,5-gradersmålet och leva upp till Parisavtalet.

Fokus bör vara på; var det finns möjligheter att komma överens istället för de få gånger där det finns olikheter och konflikt. Vi behöver en gemensam Klimatfärdplan för Sverige som möter upp mot målen. Varför inte dagens politiker genomföra de åtgärder där vi är överens, är för mig en gåta.

Som riksdagspolitiker kommer jag ha god nytta av min bakgrund som arkitekt, mina erfarenheter inom förändringsledning, digital transformation och byggandet av det digitala, som underlättar det fysiska livet. Det digitala samhällsbygget måste gå hand i hand med de fysiska lösningarna. Ett hållbart samhälle, för rätten till bostad, för hållbara transporter, för ett fungerande livspussel är något jag, som Digitaliseringsexpert på Sveriges Allmännytta, får jobba med varje dag. Kombinationen mellan långsiktigt samhällsbygge, politiska avväganden och praktiskt genomförande är oerhört stimulerande. Jag tror och hoppas kunna inspirera till den förändring som är möjlig.

Att vara positiv till förändring och att vara van att förändra är egenskaper som alla ledare behöver i tider när vi behöver se över allt i vår samhällsstruktur. Vi lever inte hållbart idag, men vi skulle kunna, vi har kunskapen och vi har fortfarande tid, om än knappt. Jag tror och hoppas vara den ledaren som gör det möjligt att faktiskt bygga ett hållbart Sverige. Ett bygge att vara stolt över. Vi har några få år på oss och därför krävs handling, idag.

Ge mig mandat att förändra svensk politik, på riktigt!

Aktuella frågor för Carl Ståhle

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Mer om Carl Ståhle

Aktuella frågor i region och kommun

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.