Mer om Cecilia Cavallin

Cecilia Cavallin om politik

Jag, Cecilia Cavallin, är en engagerad f.d. pedagog, som bott och arbetat i Staffanstorp kommun sedan 1975. Sedan mitten av 1990-talet har jag varit fritidspolitiker för Miljöpartiet. Min önskan har varit att förbättra för alla invånare i kommunen men framför allt för barn, ungdomar samt äldre och sjuka. Jag vill att skattekronorna ska hjälpa alla invånare, så att deras tillvaro underlättas. Just nu vill jag, att föräldrar med kvälls- och nattarbeten ska få hjälp med barnomsorgen. Vi måste också förbättra kommunikationen mellan Hjärup och Staffanstorp. Under våren lämnade jag in en motion angående tillagningskök i samband med ombyggnad/nybyggnad av våra skolor. Våra barn och ungdomar ska serveras nylagad och giftfri mat av närproducerade råvaror. Även pensionärer ska kunna hämta varm mat eller äta i skolan. Jag vill, att det ska byggas bra, billiga hyresbostäder för både yngre och äldre, så att de kan bo kvar i kommunen.