Cecilia Obermüller

Ledamot Stockholms kommunfullmäktige och gruppledare stadsbyggnadsnämnden

Cecilias hjärtefrågor

Miljö och klimat.

Demokrati och politik.

Bostäder.

Alla behöver någonstans att bo. Vi vill bygga fler klimatsmarta bostäder och se till att alla har råd med en bostad.

”Ett grönare mer demokratiskt Stockholm”

Cecilia Obermüller

Mer om Cecilia Obermüller

Cecilia Obermüller om politik

Samhällsplanering och miljö, medborgarinflytande, barn- och ungdom och klimatet, är några av mina favoritfrågor.

Det som byggs i Stockholm idag tillför ofta väldigt lite av kvalitéer. Det måste vi ändra på. Staden är vår gemensamma egendom för boende och de som nyttjar den. Jag vill stoppa Förbifart Stockholm för att kunna finansiera mer kollektivtrafik, inrätta naturreservat och satsa på trygghet och aktiviteter för våra barn och ungdomar. Förbifarten är ett slöseri på ekologiska, mänskliga och ekonomiska resurser.

På sikt kan vi bygga 150 000 bostäder i Stockholm, varav 50 000 bostäder på Bromma flygplats. Det måste byggas bostäder som människor har råd att efterfråga. Den marknadsstyrda planeringen har inte fungerat. Allmännyttan måste få bygga hyresrätter med rimliga hyror. Dagens P-norm kan bli odlings- o cykelnorm. En demokratisering av planprocessen är absolut nödvändig.

Jag vill inrätta fler reservat och skydda de värdefulla gröna stråken och närnaturen. Naturområden innebär motståndskraft mot klimatförändringar och naturen levererar även ekosystemtjänster till staden. Genom ett hållbart skydd av naturområden, ett ökat arbete med att förstärka svaga naturlänkar och att planera den växande staden grönare, skyddar vi vår egen och våra barns hälsa och framtid. Ett socio-ekologiskt sätt att tänka behövs.

P.S. Är f.ö. inte nöjd med liggande förslag till utformning av Slussen. D.S.

Personligt

Jag är utbildad bio-geovetare och miljö- och hälsoskyddsinspektör. Tidigare har jag arbetat som lärare i naturvetenskapliga ämnen och inom resebranschen. Just nu är jag miljöhandläggare på Länsstyrelsen. Jag har två barn och en katt och bor i Bromma.

Jag var tidigare ledamot i kommunfullmäktige i Stockholm och stadsbyggnadsnämnden, styrelsesuppleant i Sthlm Business Region och är nu landstingsledamot samt vice ordförande i Bromma stadsdelsnämnd. I två perioder har jag tidigare varit ordförande i Miljöpartiet Stockholm.

Jag vill arbeta för en integrerad stad, detta då staden glider isär socialt och ekonomiskt efter 8 år med borgerligt styre. Det är ett stort bekymmer anser jag.

Miljöfrågorna (bl.a. luftkvalité, kemikalier, buller, biologisk mångfald) är mycket viktiga för mig. Kemikaliesamhällets negativa sidor måste begränsas. Frågor om ekosystemtjänsterna måste synliggöras tycker jag.

Vi måste våga prata visioner och livsstilsfrågor.