Christer Ivarsson

Ersättare kommunfullmäktige mm

Christer Ivarsson Ljungby MP Mina grundvärderingar: – Kvinnor och män ska vara jämlika. Jag är feminist och jag hatar när kvinnor inte har samma förutsättningar som män. Jag hatar också orättvisor och vill värna om den lilla människan. Det är inte alla som har det gott ställt, och vi får inte glömma de som har det sämst. – Min grundfilosofi är att vi ska hushålla med våra resurser. – Jag kör en biogasbil, och har sophämtning så sällan det går (en gång i månaden) och inte ens då är tunnan full eftersom vi återvinner så mycket. Ljungby har också det bra genom fjärrvärmen, och genom att bränna sopor för fjärrvärmen blir det ett kretslopp. Jag är normalt en snäll och engagerad person. Men när de kommer till orättvisor då visar jag ingen pardon. Jag gillar USA. Obama utstrålar ett lugn, och han verkade göra rätt saker till skillnad från USA:s nuvarande president. Clinton var liknande tror jag, bortsett från kvinnoaffärerna. Jag gillar människor som vet mer än jag själv. – Jag vill slåss för de svaga i samhället. Äldreomsorgen borde ske på de gamlas villkor och vi vill se mer resurser inom äldreomsorgen. Ljungby behöver utvecklas! – Det stora, som slår allt annat, är att Ljungby måste anslutas till tågnätet och få tågförbindelser ut på det nationella nätet, det är en jätteviktig grej. Vi borde också jobba mer med vatten, eftersom Ljungby kommun förser stora delar av södra Sverige med vatten. Vatten är vår styrka. – Samtidigt måste vi hushålla med våra gemensamma resurser, och får invånarna det bättre, då utvecklas Ljungby. - Ljungby borde slopa projekt Överföringsledning där man skall pumpa avfall från bostäder runt Bolmen via Reningsverk i Ljungby och sedan ut i Kattegatt. Detta kan kosta uppemot 200 miljoner kronor. Hur dumt är inte det.

Christer Ivarsson