Mer om Daniel Forsberg

Daniel Forsberg om politik

Jag är en inflyttad Svedalabo ursprungligen från Karlskrona. Jag kom till Skåne och Malmö 1997 för att studera på Malmö Högskola. Jag har en data-elektronikingenjörsexamen från Malmö Högskola samt en magisterexamen i datavetenskap från Lunds Universitet. Jag jobbar nuvarande som utvecklingsingenjör på ett elektronikföretag i Svedala. Jag är gift och har två små pojkar 2 och 4 år gamla.

Jag är medlem och aktiv i Miljöpartiet i Svedala för att kämpa för att få ett hållbarare samhälle. Gemene man kan göra en del själv men det är genom att påverka i politiken som man kan göra de stora förändringarna.
 

Hjärtefrågor

Mina utmaningar i Svedala idag är att vi ska få tillbaka vår gågata. Jag vill ha ett centrum där man kan vistas och umgås i utan att ha en massa bilar frustande runt omkring sig. Det behövs mindre bilberoende. Jag tycker om att ta en tur med cykeln och för detta behövs fler och bättre cykelvägar. Kollektivtrafiken kan också förbättras, för många i Svedala pendlar idag med bil som kunde tagit bussen eller tåget istället.