Mer om Deniz Bulduk

Deniz Bulduk om politik

Jag har bott i Botkyrka nästan hela mitt liv och jag trivs här. För mig är Botkyrka en varm och välkomnande plats, där vi tar hänsyn till varandra och till miljön. I Botkyrka ska alla ha rätt att leva ett rikt liv och att utvecklas efter sina egna förutsättningar.

När jag valde att engagera mig i politiken var det för att jag ville vara med och påverka de beslut som rör våra liv och vår kommun. För mig var Miljöpartiet det självklara valet. I Miljöpartiet har alla rätt att säga sin åsikt och att uttrycka sig fritt, i vårt parti har vi högt i tak. Jag hoppas att du vill bli medlem och engagera dig för frågor som du brinner för. Välkommen till Miljöpartiet!

Jag vill:
➡️ Botkyrkaborna ska få vara delaktiga i kommunens beslut
➡️ Minska arbetslösheten och använda lokal arbetskraft vid förnyelse av stadsdelar och bostadsområden
➡️ Tjejer ska ha minst lika mycket utrymme som killar i kultur och fritidslivet
➡️ Alla Botkyrkabor ska ha möjlighet till ett rikt fritidsliv med ett stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
➡️ Förskolor, skolor och kollektivtrafik ska finnas på plats när vi bygger nya bostadsområden