Deniz Bulduk

Vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen

Klicka på Deniz bild för att läsa vad han gick till val på!

Deniz Bulduk