Mer om Desha Svenneborg

Desha Svenneborg om politik

Ensamma kan vi inte lösa några miljö- eller klimatfrågor. Tillsammans kan vi påverka. Vi kan börja med vår närmiljö och den sortens kommunsamhälle vi vill ha.

Jag vill ha en kommun mindre präglad av individualism och egoism. Jag tror att vi människor mår bra när alla mår bra. Därför bidrar jag gärna till att finansiera sådant jag själv har eller kan ha nytta av, men framförallt sådant som andra behöver. Jag bidrar gärna till att vi tillsammans väljer de där lite dyrare och grönare alternativen som vi kanske i våra individuella val av en eller annan anledning väljer bort, som ekologisk mat i förskola och skola.

Jag önskar ett samhälle med mer solidaritet, gemenskap, närhet och mindre segregation, egoism och individualism. En kommun där vi tar ansvar för miljön och medborgarna genom att erbjuda gröna lösningar och där vi när det är lönsamt äger och påverkar saker tillsammans.

När vi planerar vår kommun vill jag se mer plats för cyklar och kollektivtrafik och att våra nybyggda bostadsområden har blandade bostäder där människan och det gröna får plats. Hyresrätter, äldreboenden, boenden för människor på flykt och bostadsrätter ska byggas tillsammans, inte långt ifrån varandra.