Mer om Elias Ytterbrink

Elias Ytterbrink om politik

När samhällsklimatet blir allt kallare måste en varm och mänsklig sjukvård vara beredd att möta upp. Den ökande psykiska ohälsan är en av våra största samhällsutmaningar. Ett stressigt arbetsliv gör att många människor sliter ut sig, medan andra helt saknar jobb. Jag vill se ett samhälle där ingen hamnar utanför och där förebyggande arbete prioriteras.

Samtidigt som allt fler mår dåligt är det fortfarande svårt att prata om psykisk ohälsa. Vi behöver en attitydförändring som gör det lika naturligt att söka vård för en depression som för ett brutet ben.

Jag kommer driva en politik för ökade resurser till psykiatrin, större fokus på förebyggande arbete och en sjukvård fri från diskriminering.