Elvir Mesanovic

Kommunalråd, Ledamot kommunstyrelsen, fritidsnämden, utbildningsnämden Landskrona

Elvir Mesanovic

Mer om Elvir Mesanovic

Elvir Mesanovic om politik

Som en aktiv miljöpartist är politiken för mig ett medel där vi tillsammans kan skapa bra förutsättningar för Landskronas utveckling. Politiken handlar om att prioritera där alla invånare på lokal nivå ska se en förbättring i vardagen. Politiken ska vara den service som ska tillgodose invånarnas olika behov. De prioriteringar som jag vill utveckla och satsa på i Landskrona stad är miljö, jobb, sjukvården och skolan. Med en grön politik kan vi tillsammans bevara naturen och kulturlivet i Landskrona. Jag vill även inrikta fokus på att förbättra skolresultaten där alla elever ska få en likvärdig chans att lyckas i skolan. Vi måste även skapa rätt förutsättningar för att minska ungdomsarbetslösheten i Landskrona och skapa en trygg miljö som alla kan växa upp i.