Mer om Emmali Jansson

Emmali Jansson om politik

Miljöpartist som jobbar för grön stadsutveckling, många bostäder och minskad segregation. Ledamot i Göteborgs kommunfullmäktige och 2:e vice ordförande i Fastighetsnämnden.