Mer om Erik Johnson

Erik Johnson om politik

För ett mer hållbart och humant Borås!

  • Att skolans friluftsdagar ökar vistelsen i skog och natur. Med våra föreningar inom svenskt friluftsliv.

  • Att AB Bostäder möjliggör enklare sysslor för hyresgäster såsom städning, trädgårdsskötsel etc för ex en hyressänkning.

  • Att alla chefer och ledare inom förvaltningar, företag och föreningar i Borås ges möjlighet till utbildning inom sk värdebaserat ledarskap för ett mer medvetet och humant ledarskap.

  • Att små och medelstora företag med en social, ekonomisk och ekologisk hållbar profil stöds.

  • Att verka för en ekologiskt, ekonomiskt, socialt hållbar turist- och evenemangsstad.

  • Att Textilmuseet ska bli hela Sveriges textilmuseum och finansieras med statliga medel, d.v.s. få ett nationellt uppdrag.

  • Att Borås Stad satsar stort på ekoturism genom en klar utbyggnad och förbättring av våra paddel-, cykel- och vandringsleder och ett äventyrsland av världsklass med natur och vildmarkstema kopplat till djurparken.