Eva-Karin Holgersson

Språkrör MP Mönsterås

Eva-Karin Holgersson, Kalmar län Landstingets sjukhus- och regionsjukvård Ledamot landstingsfullmäktige Ledamot medborgarutskottet ersättare kommunstyrelsen Mönsterås kommun ersättare barn- och utbildningsnämnden Mönsterås kommun ersättare socialnämnden Mönsterås kommun Vice ordförande kyrkorådet Ålems församling, ledamot au Vice ordförande kyrkofullmäktige Ålems församling
Eva-Karins hjärtefrågor

Sociala frågor och omsorg.

Barnomsorg och utbildning.

Hållbar utveckling.

Arbetsmiljö.

”Mer och bättre.. Framtiden är grön! ”

Eva-Karin Holgersson

Mer om Eva-Karin Holgersson

Eva-Karin Holgersson om politik

"Politik för förändring... Ja, det går!"

Att vilja påverka och skapa en förbättring känns allt mera angeläget i takt med att klimat- och miljöpolitiken nedmonteras, jaget går före laget då den med störst inflytande och bäst ekonomi också är den som primärt gynnas av alliansens politik såväl lokalt i Mönsterås kommun som på riksdagsnivå. 

Alliansregeringen har genomfört en politik vilken resulterat i allt större skillnader mellan stad och land, mellan kvinnor och män, mellan höginkomsttagare och sjuka/arbetslösa. Solidariten känns lååångt bort i vårt samhälle 2014.

Detta är oacceptabelt!

Politik GÖR skillnad. Det finns alternativ.

Efter valet 2014 kommer jag att visa på hur miljö- och klimatfrågor kan prioriteras och hur vi kan få ett mera solidariskt samhälle där alla kan bidra och där alla behövs. Alla som vill ska kunna få ett jobb och ingen ska straffas ekonomiskt om hon eller han råkar bli sjuk. Genom att dela på jobben och införa 6 timmars arbetsdag kan flera komma i arbete. Resurser ska satsas på den offentliga sektorn och satsningar ska prioriteras rätt; kvaliteten ska vara bra.

Vidare har Miljöpartiet i Mönsterås lagt en rad förslag inom många olika områden, ja så många att tidningen Östran lyft MP som det mest aktiva partiet i kommmunfullmäktige något som naturligtvis är roligt, samtidigt som det också sporrar oss att göra ännu mer och bli mycket  bättre. Och ja, vi hoppas också på att våra förslag  - någon gång - ska ges bifall, för mycket kan förbättras i Mönsterås kommun!

Samverkan mellan olika aktörer är angeläget för att finna lösningar då det gäller exempelvis ungdomsarbetslösheten, men även för att varsamt utveckla  turismen. Vi ska värna strandskyddet och vara restriktiva med storskaliga etableringar. Istället bör vi försöka stimulera lokal handel och småföretagande inom olika branscher. Kollektivtrafik och CG-vägar ska prioriteras framför flyget och vägsatsningar. Jag vill också fortsätta att jobba för en giftfri miljö och en god, näringsrik och naturlig mat utan tillsatser som självklart också är GMO-fri. 

Jag  vill se en ökad omställningstakt i avvecklingen av kärnkraften.

Och jag vill att kommunen som arbetsgivare, men även landstinget, är en bra arbetsgivare där personalen orkar och känner att den utvecklas inom verksamheten. För mig är det viktigt att det finns personal inom vård och omsorg, inom barnomsorg och skola, så att våra barn, ungdomar och gamla kan känna sig trygga och få den hjälp och det stöd som de behöver.

Detta är bättre att prioritera än skattesänkningar för ett fåtal, eller hur Fredrik Reinfeldt?

Eva-Karin Holgersson

 

 

Personligt

Boknörd, naturälskare, husägare och konstant huspysslande, aktiv inom Svenska kyrkan där jag är vice Ordförande i Kyrkofullmäktige, ledamot av Kyrkorådet. Jag är  en politiker som gillar att lyssna och debattera, som har lätt för att samarbeta och som vill se resultat - helst igår. ;)

Vill du veta mer? Prata grön politik? Har förslag på hur landstingspolitiken och lokalpolitiken kan bli bättre?

Kontakt mig då gärna: [email protected] eller via 076-83 22 303

Vi ses!

CV

Utbildningar och arbeten

Utbildad grundskolärare 4-9 inom SO-ämnen. Studier inom svenska, inkluderat läs- och skrivutveckling, matematik och biologi.

Utbildad gymnasielärare inom samhällskunskap och religion, med ämnesbehörighet även i historia och geografi.

Lärarlegitimation för undervisning inom bl.a. naturvetenskaplig och humanistisk specialisering, geografi med flera ämnen på gymnasienivå

Fil. kand. inom geografi. Högskolestudier inom bla. beteendevetenskap och kulturmiljöpedagogik. Har studerat cirka 675 högskolepoäng med fokus på miljöfrågor, arbetsrätt, politisk historia och demokrati. Har skrivit en D-uppsats om miljöideologier och natursyner.

Utbildad läkeörtpedagog (via Inspirea Stockholm och Masesgården vid Siljan). Studerar för närvarande till läkeörtterapeut.

Har studerat kyrkans grundkurs vid Oskarshans folkhögskolan.

Har läste kurser i stenhuggeri och bildskapande vid Ölands folkhögskola och Bergkvara kulturmagasin. 

Arbetslivserfarenhet i form av jobb på fabrik, i affär, inom Handikappomsorgen (under många år) och inom Särskola samt grund- och gymnasieskolan. Arbetar för närvarande som mellanstadielärare och mentor i Högsby kommun. Jag undervisar i ma, sv, eng, bild, no, so och mu. 

Politiska uppdrag

Politiska uppdrag lokalt och regionalt:

Har varit ledamot av miljönämnden, har nu uppdrag relaterat till kommunstyrelse och kommunfullmäktige, socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd. Inom landstinget är jag ledamot av landstingsfullmäktige, medborgarutskottet och delegaionen för sjukhusvård och regionsjukvård.

Jag har även uppdrag som vice ordförande i kyrkofullmäktige och kyrkoråd samt är ledamot av AU i Ålems församling.  

 

Uppdrag

  1. Barn- och utbildningsnämnden
    1. Eva-Karin Holgersson