Eva-Karin Holgersson

Ordförande MP Mönsterås

Eva-Karin Holgersson, Kalmar län Vice ordförande kyrkorådet Ålems församling, Vice ordförande kyrkofullmäktige Ålems församling
Eva-Karins hjärtefrågor

Sociala frågor och omsorg.

Barnomsorg och utbildning.

Hållbar utveckling.

Arbetsmiljö.

”Mer och bättre.. Framtiden är grön! ”

Eva-Karin Holgersson

Mer om Eva-Karin Holgersson

CV