Mer om Göran Lock

Göran Lock om politik

Arkitekt, 69 år, Arild. Plats 3 på kommunfullmäktigelistan. 

Personlig presentation:

Mina rötter och bostad har jag i Arild. Mitt miljöengagemang sträcker sig tillbaka till 1960-talet. Jag sitter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, miljöutskottet och planutskottet. Den viktigaste frågan för mig är givetvis klimatförändringarna där vi måste göra avgörande insatser här och nu.

Mina prioriterade frågor:

  • Stadskärnans och hamnens utveckling
  • Ett utvecklat miljöprogram
  • Byggandet av ett nytt centralt kulturhus
  • Utökad och förbättrad kollektivtrafik
  • Demokratifrågor
  • Fler mötesplatser i centralt och i byarna
  • Bevarandet av våra kulturmiljöer 

CV