Göran Lock

Ersättare kommunstyrelsen

Ersättare kommunstyrelsen

Aktuella frågor för Göran Lock

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Mer om Göran Lock

Aktuella frågor i region och kommun

Höganäs, 4 juli 2022

Vad kostar egentligen hamnhotellet?

Höganäs, 30 juni 2022

Bedrar snålheten visheten i Höganäs?

Höganäs, 20 mars 2021

Ännu färre bussturer till Arild under sommaren

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Uppdrag med Göran Lock

Kommunstyrelsen Höganäs

Göran Lock Johan Ingvarson

Kommunfullmäktige Höganäs

Styrelsen Miljöpartiet Höganäs

Göran Lock Johan Ingvarson