Greta Suvén

Gretas hjärtefrågor

Klimat och Miljö.

Grön omställning.

Plast.

Kollektivtrafik och cyklar.

”För att Sörmland ska bli Sveriges friskaste län 2025 krävs jämlikhet och frihet från diskriminering. ”

Mer om Greta Suvén

Personligt

Civilingenjör i kemi med många år som chef i industrin bakom sig. Har arbetat mycket med ledarskap, jämställdhet och mångfald bl a som egen företagare. Tycker det är viktigt att nå resultat.

Kandidat till fullmäktige i Flens kommun samt till fullmäktige i region Sörmland.

CV

Ledamot i Landstingsfullmäktige

Suppleant i styrelsen för LSAB

Ersättare i kollektivtrafikmyndigheten

Ersättare i regionförbundet Sörmland