Mer om Gunnel Jansson

Gunnel Jansson om politik

Det allra viktigaste i politiken nu är att vi arbetar för att klimatförändringarna ska bli så små som möjligt och att hela vår miljö ska bli så giftfri som det bara går. Utöver detta är det framför allt omsorgsfrågor och skolfrågor som jag är engagerad av.

I omsorgsnämnden har jag bland annat fått igenom att flera trädgårdar på våra särskilda boenden har utvecklats och blivit mer tilltalande och stimulerande, att det har blivit mer fokus på betydelsen av utevistelser, att musikstunder införts på några enheter och att två särskilda boenden återgått till kommunal regi i stället för att säljas. Dessa gröna hälsofrämjande frågor vill jag fortsätta att utveckla. Viktigt är även att växjöborna kan känna sig trygga med att de får den hjälp de behöver, såsom hemtjänst och plats på särskilt boende samt att detta fungerar väl.

I skolorna måste vi arbeta mycket för att få miljöer där eleverna känner sig trygga och motiverade och kan uppnå goda kunskaper. Därför måste vi ha fler vuxna i skolan med olika kompetenser, anställa fler inom elevhälsan och ha mindre klasser och även mindre grupper i förskolan. Lärarna måste få mer tid med sina elever och mer tid för samverkan med föräldrar och elevhälsan.

Personligt

Jag är uppvuxen i en jordbrukarfamilj och jag lägger mycket tid på vår skogsgård som vi driver med hjälp av en grön skogsbruksplan. Därför är jag intresserad av och insatt i landsbygdsfrågor. Ett annat intresse jag har är arkeologi men tyvärr finns det ännu alltför lite tid för detta. Familjen med barn och barnbarn, litteraturläsning och politik tar den mesta av min tid.

CV

Jag är nu pensionär men har arbetat som lärare i nästan hela mitt yrkesliv. Först arbetade jag med svenska för invandrare, sedan var jag mellanstadielärare och därefter gymnasielärare i ämnena svenska, historia och svenska som andraspråk.

Inom politiken är jag nu ledamot i kommunfullmäktige och i omsorgsnämnden och ersättare i styrelsen för Destination Småland. Jag har tidigare varit ledamot i kulturnämnden och i regionfullmäktige.