Hanna Bernholdsson

Ersättare kommunfullmäktige, ersättare Göteborgsregionens kommunalförbund, valberedningen MP Göteborg

Ersättare kommunfullmäktige, ersättare Göteborgsregionens kommunalförbund, valberedningen MP Göteborg

Aktuella frågor för Hanna Bernholdsson

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Mer om Hanna Bernholdsson

Aktuella frågor i region och kommun

Mariestad, 30 juni 2020

Interpellation i kommunfullmäktige om ”Ett grönt och skönt MTG”

Mariestad, 30 juni 2020

Alla förslag vi lagt sedan valet!

Mariestad, 30 juni 2020

Motion om att ta fram en grönstrukturplan för Mariestads kommun

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Uppdrag med Hanna Bernholdsson