Invigning av Returgården

Invigning av Returgården

Idag invigdes Returgården i Vårgårda – ett system för renovering och återbruk av både möbler och andra inventarier som sedan en tid införts för de kommunala verksamheterna.


Nyligen kom den första månadssammanställningen över hur det gått hittills och det visade sig att Vårgårda startat bättre (beräknat per kommuninvånare) än i någon annan kommun där detta återbrukssystem har införts. Under mars månad sparades uppskattningsvis nämligen hela 64 000 kronor och drygt 1,6 ton koldioxid jämfört med om man hade köpt nytt.

– Det här är otroligt positivt! Det är inte bara bra för klimatet, det är också bra för ekonomin och dessutom en satsning på social hållbarhet då det är vår arbetsmarknadsavdelning tillsammans med daglig verksamhet som driver runt verksamheten.  Ett win-win-win-koncept helt enkelt! säger Helen Persgren, gruppledare för MP Vårgårda.

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter