Mer om Hans Neideman

Personligt

Medlem i miljöpartiet sedan 2000. Redan som ung blev jag medveten om miljöproblemen och denna medvetenhet har följt med mig sedan dess. Jag blev även berörd av den våg av solidaritet som följde med vänstervågen på 70-talet. Miljöpartiet är den rätta plattformen för mig som förenar miljöfrågor med solidaritet. Jag vill verka för att bygga ett samhälle som är vackert och trevligt att bo i och som uthålligt i längden.