Heidi Sjungargård

Ledamot i Kommunfullmäktige, ledamot i Omsorgsstyrelsen, ersättare i Kommunstyrelsen

Heidis hjärtefrågor

Hållbar samhällsplanering.

Skola.

Mångfald.

Heidi Sjungargård