Henrik Ahlgren

Ordförande

Henriks hjärtefrågor

Kultur som intresserar och inkluderar fler.

Jämställdhet och integration.

Miljöfrågor.

Förnybar energi.

Stadsodling för integration och sociala möten.