Mer om Hildegard Jarskog

Hildegard Jarskog om politik

Jag brinner för de mjuka frågorna; folkhälsa, vård, omsorg och socialt arbete. Ett annat starkt intresse jag har är rättsfrågor. 

Mina hjärtefrågor:

 

·      Att satsa på mer förebyggande åtgärder och inte reparera skadorna på människorna i efterhand.

·      Att jämlik hälsa är en självklarhet inom vårt landsting.

·      Att äldre multisjuka måste få ett omhändertagande med helhetssyn på patienten och inte bara för den åkomma de just söker för akut inom sjukvården. Äldremottagning är en lösning.

·      Att samarbetet mellan kommunerna och landstinget ökar för att möta barns och ungas psykiska ohälsa.

·      Att landstinget och kommunerna måste skapa arbetsplatser och arbetstidsmodeller som gör att personalen orkar ett helt arbetsliv.

·      Att landstinget tar ett större ansvar för den framtida personalförsörjningen och att man inte är främmande för okonventionella lösningar.

·      Att satsa på habilitering och rehabilitering för att öka eller bibehålla förmågor. 

·      Att möta behoven i skolan och bygga trygga samhällen som främjar folkhälsa och välbefinnande.

·      Att äldreomsorgen måste få de resurser de behöver för att möta den åldrande befolkningens behov.

·      Att ge sjuka och funktionshindrade möjlighet till ett gott liv genom minskade byråkratiska hinder och öka tillgängligheten till det offentliga rummet.

Miljöpartiet ser en annan tillväxt än den materiella. Livskvalitet för mig är inte fler prylar utan helt andra saker; en bra fritid, ett rikt kulturliv, en fungerande demokrati, natur med en rik flora och fauna, fungerande vård och omsorg, en bra och utvecklande skola samt inflytande över mitt liv och min vardag. Barn och unga ska få samhällets stöd när omgivningen sviktar. Äldre ska få en värdig ålderdom och möjlighet till aktiviteter utifrån sina förutsättningar. Jorden lånar vi av våra barn och vi får inte förstöra förutsättningarna för fortsatt liv.

 

Dagens beslutsfattare måste ta det ansvaret, jag är beredd att göra det.

Min vision är - ett samhälle där vi bryr oss om varandra.

 

Personligt

Medlem i MP sedan 1998

 

Jag har en bred politisk erfarenhet som ledamot/ersättare i både landstings- och kommunfullmäktige, nämnder, beredning, utskott, direktion och bolagsstyrelse

 

Jag kandiderar till Norrköpings kommunfullmäktige och till Landstingsfullmäktige. Jag brinner för de mjuka frågorna; folkhälsa, vård, omsorg och socialt arbete. Ett annat starkt intresse jag har är rättsfrågor.