Årtal, personer och valresultat

Kongresser, tidigare språkrör och viktiga datum i Miljöpartiets historia.

Språkrör

1981-1984
Alternerande sammankallande i politiska utskottet.

1984-1985
Per Gahrton och Ragnhild Pohanka (valda på kongressen i Jakobsberg).

1985-1986
Ragnhild Pohanka och Birger Schlaug (Per avgick direkt efter riksdagsvalet och Birger valdes på ett möte med förtroenderådet i september 1985).

1986-1988
Eva Goës och Birger Schlaug (valda på kongressen i Mölndal).

1988-1990
Fiona Björling och Anders Nordin (Eva och Birger avgick vid riksdagsinträdet och Fiona och Anders valdes på ett förtroenderådsmöte i oktober 1988).

1990-1991
Jan Axelsson och Margareta Gisselberg (valda på kongressen i Jönköping).

1991-1992
Jan Axelsson (Margareta avgick direkt efter riksdagsvalet men förtroenderådet valde att låta posten vara vakant fram till kongressen).

1992-1999
Marianne Samuelsson och Birger Schlaug (valda på kongressen i Trollhättan).

1999-2000
Lotta N Hedström och Birger Schlaug (valda på kongressen i Kristianstad).

2000-2002
Matz Hammarström och Lotta N Hedström (valda på kongressen i Vadstena).

2002-2011
Maria Wetterstrand och Peter Eriksson.

2011-2016
Åsa Romson och Gustav Fridolin

2016-2019
Isabella Lövin och Gustav Fridolin

2019-2021

Isabella Lövin och Per Bolund

2021-

Märta Stenevi och Per Bolund


Kongresser och partibildande möten

1980 Nacka 30 september, upptaktsmöte hos Per Gahrton

1980 Solna 25 oktober, möte för bildande av "Stiftelsen Aktionsgruppen för ett Framtids- och Miljöparti"

1981 Örebro 19-20 september, partibildande möte
Beslut om att bilda partiet togs klockan 11:37 den 20 september.

1981 Uppsala 5-6 december, partibildande möte (uppföljning)

1982 Sundsvall 9-12 april, första ordinarie kongressen

1982 Malmö 30-31 oktober, extrakongress m a a valresultatet

1983 Göteborg 21-23 maj

1984 Jakobsberg 31 maj-3 juni (de första språkrören valdes)

1985 Lund 4-6 januari, extrakongress ("de Gröna" lades till partiets namn)

1985 Växjö 5-8 april

1986 Mölndal 1-3 maj

1987 Karlskoga 28-30 maj

1988 Uppsala 1-4 april

1989 Falun 13-15 maj

1990 Jönköping 11-16 juni

1991 Östersund 9-12 maj

1992 Trollhättan 17-20 april (den första partistyrelsen valdes)

1993 Hudiksvall 20-23 maj (det första partiprogrammet behandlades)

1993 Södertälje 5-7 november, extrakongress för att anta hela partiprogrammet

1994 Järna 21-23 maj

1995 Alingsås 25-28 maj

1996 Umeå 16-18 maj

1997 Arvika 7-11 juni (partiprogramsrevidering)

1998 Västerås 21-23 maj

1999 Eskilstuna 6-7 februari, extrakongress inför EU-parlamentsvalet

1999 Kristianstad 13-15 maj

2000 Vadstena 1-4 juni

2001 Luleå 24-27 maj (partiprogramsrevidering)

2002 Sundsvall 9-12 maj

2003 Växjö 29 maj-1 juni

2004 Eskilstuna 14-15 februari, extrakongress inför EU-parlamentsvalet

2004 Ronneby 20-23 maj

2005 Gävle 5-8 maj

2006 Borås 5-8 maj

2007 Norrköping 17-20 maj

2008 Östersund 23-25 maj

2008 Göteborg 17-18 oktober, extrakongress inför EU-parlamentsvalet

2009 Skövde 15-17 maj

2010 Uppsala 14-16 maj

2011 Karlstad 20-22 maj

2012 Umeå 25-27 maj

2013 Västerås 24-26 maj

2014 Göteborg 30 maj-1 juni

2015 Örebro 12-14 juni

2016 Karlstad 13-15 maj

2017 Linköping 26-28 maj

2018 Västerås 25-27 maj

2019 Örebro 3-5 maj

2021 Digital extrakongress 31 januari


Deltagare på upptaktsmötet den 30/9 1980

Följande personer deltog på det första "historiska" mötet inför bildandet av Miljöpartiet. Mötet, som ägde rum i Per Gahrtons lägenhet i Henriksdalsringen i Nacka den 30 september 1980, samlade arton personer. De anges i den ordning de satt, medurs, enligt mötesanteckningar av Gunnar Weinberg (vilket dock inte överensstämmer med hans refererat från detta möte i boken Nu kommer Miljöpartiet!).

Per Gahrton
Roland von Malmborg
Ketil Wager
Eva-Lisa Lennartsson
Roland de Thorey
Tord Björk
Bo Beckman
Gunnar Weinberg
Claes Lissenko
Sven Anér
Vallentin Sevéus
Maj Öhman
Lasse Lidén
Ted Wallin
Ulla Löfgren
Ingvar Åhman-Eklund (representerande Ragnhild Blomdahl)
Per Ericsson
Per Öberg

Samtliga närvarande på mötet, förutom Bo Beckman och Tord Björk, undertecknade det pressmeddelande som Sven Anér senare samma kväll lämnade in till TT. Det löd:

"Följande personer från Stockholmsregionen enades på tisdagskvällen om att planera för ett nytt svenskt politiskt parti:"


Valresultat (källa SCB)

Riksdagen

1982 1,65%

1985 1,50%

1988 5,53%

1991 3,38%

1994 5,02%

1998 4,50%

2002 4.60%

2006 5,24%

2010 7,34%

2014 6,89%

2018 4.41%

EU-parlamentet

1995 17,2%

1999 9,5%

2004 5,96%

2009 11,02%

2014 15,41%

2019 11,52%

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: