Mer om Inger Grönberg

Inger Grönberg om politik

Jag vill:

MILJÖ & KLIMAT

 • Ställa hållbara miljö- och etiska krav på komunens upphandling
 • Säkra rent dricksvatten genom att skydda våra vattentäkter

SAMHÄLLSPLANERING

 • Varsamt förtäta Botkyrka i kollektivtrafiknära lägen med tillgång till god service
 • Skapa tillgängliga, trygga & naturliga mötesplatser
 • Skydda naturen och bevara tätortsnära naturområden

ARBETSMARKNAD & NÄRINGSLIV

 • Erbjuda småföretag och kommunens verksamheter kunskap i socialt ansvarstagande & klimatsmart företagande
 • Utveckla förutsättningar för kommunens Dagliga verksamhet att stötta fler till ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden

Uppdrag

 1. Arbets- och vuxenutbildningsnämnden Botkyrka
  1. Inger Grönberg
  2. Liaquat Khan
 2. Arbetsmarknads- och näringslivsberedningen Botkyrka
  1. Inger Grönberg
  2. Liaquat Khan
 3. Dialogforum Grödinge
  1. Inger Grönberg
 4. Kommunfullmäktige Botkyrka
  1. Christina Karlsson
  2. Deniz Bulduk
  3. Elisabeth Nobuoka Nordin
  4. Embla Holmlid Kolenda
  5. Inger Grönberg
  6. James Jin
  7. Myrna Persson
  8. Shakhlo Altieva
  9. Yasmin Yosra Sherif
 5. Regionombud
  1. Inger Grönberg
  2. James Jin
  3. Myrna Persson
  4. Niklas Gladh
 6. Valberedningen Miljöpartiet Botkyrka
  1. Embla Holmlid Kolenda
  2. Inger Grönberg
 7. Våra förtroendevalda Botkyrka
  1. Christina Karlsson
  2. Deniz Bulduk
  3. Eddy Kristiansen
  4. Elisabeth Nobuoka Nordin
  5. Embla Holmlid Kolenda
  6. Frank Kanu
  7. Inger Grönberg
  8. James Jin
  9. Leif Hedström
  10. Liaquat Khan
  11. Magnus Hansson
  12. Myrna Persson
  13. Niklas Gladh
  14. Oskar Forsberg
  15. Pär Sargren
  16. Shakhlo Altieva
  17. Yasmin Yosra Sherif