Mer om Inger Grönberg

Inger Grönberg om politik

Jag vill:

MILJÖ & KLIMAT

  • Ställa hållbara miljö- och etiska krav på komunens upphandling
  • Säkra rent dricksvatten genom att skydda våra vattentäkter

SAMHÄLLSPLANERING

  • Varsamt förtäta Botkyrka i kollektivtrafiknära lägen med tillgång till god service
  • Skapa tillgängliga, trygga & naturliga mötesplatser
  • Skydda naturen och bevara tätortsnära naturområden

ARBETSMARKNAD & NÄRINGSLIV

  • Erbjuda småföretag och kommunens verksamheter kunskap i socialt ansvarstagande & klimatsmart företagande
  • Utveckla förutsättningar för kommunens Dagliga verksamhet att stötta fler till ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden