Mer om Jan Hagman

Jan Hagman om politik

Jag arbetar med stöd i organisatoriska frågor för våra lokalavdelningar och distrikt.