Jeanette Perman

Teamchef och politisk sakkunnig i transportsutskottet för Europaparlamentariker Jakop Dalunde

Teamchef och politisk sakkunnig transport

Jeanette Perman