Jens Meyer

Gruppledare, ledamot tillika ordförande bildningsnämnden, ledamot kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, ersättare valnämnden

Jens Meyer

Jens Meyer